Zaman zaman bizlerin nasıl bir kontrole veya gidişatın nasıl olduğuna dair bir değerlendirmeye, bilgi edinmeye ve bir check-up yaptırmaya ihtiyacımız varsa, kullandığımız bir çok ürünün de böyle ihtiyaçları vardır. Bir cihaz için doğruluk ve mükemmel bir performans ancak kontrollerin zamanında yapılması ve doğrulama (kalibrasyon) ile geçerlilik kazanır.

Cihazlarla ilgili bakım ve onarım işlemlerindeki hizmetlerimiz;

-Cihazın dahili termal yazıcısındaki genel temizlik, ilgili haznenin temizliği, elektronik devre kontrolü ve entegrasyon

-Cihazın elektronik devrelerinin akım dirençlerinin kontrolü

-Software bağlantı protokollerinin yeniden entegrasyonu

-Bilgisayar ile iletişim için yardımcı iletişim enstrümanlarının işlerliğinin kontrolü

-Temas elektrodlar devre ve iletkenlik kontrolü

-Vücut Analizi işlemi fiziksel işlerlik kontrolü

-Doğrulama/kalibrasyon gerekliliğinin saptanması

-Genel temizlik

KALİBRASYON

“Fransızcadan gelen bir sözcük olan Kalibrasyon referans ölçü değerler ile bir ölçü aleti veya ölçme sisteminin belirttiği değerlerin arasındaki ilişki olarak tanımlanabilir. Daha anlaşılabilir bir şekilde söyleyecek olursak ölçme aletleri veya düzeneklerin doğru sonuçlar verecek şekilde ayarlanmasıdır.

Kalibrasyondaki amaç hata miktarını belirlemektir. Kalibrasyon sonrasında hata miktarları kabul edilebilir aralıklar içerisinde değilse ölçümü yapılan alet veya düzeneğin tekrardan doğru değerlere getirilmesi gerekir. Kalibrasyon işlemi sırasında kalibrasyonu yapılan cihazın mümkünse ayarlanması gerekmektedir. Kalibrasyon işleminde kullanılmak üzere referans alınan ölçü aletinin veya ölçü aletlerinin kalibrasyon sertifikası üzerinden izlenebilir olması gerekir.

Ölçü aletleri, zamana, kullanım şartlarına, ortama ve madde tipine göre zamanla yaşlanırlar. Bu sebepten dolayı ölçü aletlerinin belirli periyodlarla mutlaka kalibrasyon yapılması gerekmektedir. Kalibrasyon periyodları cihazın özelliklerine ve kullanım şartlarına göre değişiklik gösterecektir. Kalibrasyon periyodlarının belirlenmesi uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.* ”

(* Kaynak; http://www.kalibrasyon.us/tag/serfifika/ linkinden alınmıştır.)

Kısaca tanımlamak gerekirse;

Kalibrasyon 1 kg = 1 kg mıdır? denkliğini doğrulamaktır. Yani sizin ürününüzde ölçülen 1 kg, olması gereken veya standart kabul edilen 1 kg a eşit midir? Bu denkliği sağlamak için “kalibrasyonu/kontrolü” yapacağınız alet/cihazların da kalibrasyonunun doğru yapılmış olması ve uzman kuruluşlarca onaylanmış olması gereklidir.

Tanita Ürünlerinin kalibrasyonunda kullanılan materyallerin tamamı onaylıdır, her yıl ayrıca kalibrasyon kontrolü yaptırılarak “vize” alınmaktadır (İlgili onay dökümanları için lütfen irtibata geçiniz). Burada kontrol işlemlerinin niçin servis mahallimizde yapmak istediğimizi daha ayrıntılı olarak açıklamak istediğimizden “Örnek bir cihazla” “Örnek bir işlem” sunulacaktır.

Tartı Medikal
Tartı Medikal
Tartı Medikal

Empedansmetreler ve ağırlıklar kalibrasyon işleminde kullanılan ekipmanlardır.

Tartı Medikal
Tartı Medikal
Tartı Medikal

Cihazın “rs” modunda iletişim protokol kontrolleri yapılır ve üst kapak açılarak kalibrasyon moduna getirilir.

Tartı Medikal
Tartı Medikal
Tartı Medikal

Cihazın üzerine empedansmetre yerleştirilerek 8 ayrı empedans değeri ölçülür.

Tartı Medikal
Tartı Medikal
Tartı Medikal

Cihazın kapasitesine göre ağırlıklar cihaza birer birer yüklenerek her bir yükleme ağırlık değeri ekranda gözlenir ve gözlenen ölçüm değerine uygun müdahale için değerler saptanır.